Φοιτητικές Εργασίες

Ακαδημαϊκό έτος
2022
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0
Ακαδημαϊκό έτος
2021
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0
Ακαδημαϊκό έτος
2020
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0
ΔΕΟ

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΔΗΔ

Δημόσια Διοίκηση

ΔΙΤ

Διοίκηση Τουρισμού

ΔΠΜ

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΤΡΑΧ
Τραπεζική – Χρηματοοικονομική

ΟΙΚ

Οικονομικά

ΠΔΕ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΔΕ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

ΟΙΚ

Οικονομικά

ΠΔΕ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΔΕ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
0

Η βαθμολογία των εργασιών αντανακλά την κοινή προσπάθεια με τους φοιτητές μας και το κάθε γραπτό αποτελεί δικό τους πνευματικό προϊόν.