Φοιτητικές Εργασίες

2020
Ακαδημαϊκό έτος
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία

Η βαθμολογία των εργασιών αντανακλά την κοινή προσπάθεια με τους φοιτητές μας και το κάθε γραπτό αποτελεί δικό τους πνευματικό προϊόν.

ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΔΗΔ: Δημόσια Διοίκηση

ΔΙΠ: Διαχείριση & Τεχνολογία Ποιότητας

ΕΠΟ: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

MBA: Master in Business Administration

ΜΔΕ: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

ΟΙΚ: Οικονομικά

ΠΔΕ: Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΟΜ: Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων