Φοιτητικές Εργασίες

2022
Ακαδημαϊκό έτος
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
2021
Ακαδημαϊκό έτος
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία
2020
Ακαδημαϊκό έτος
0
Ατομικές εργασίες
0
Μέση βαθμολογία

Η βαθμολογία των εργασιών αντανακλά την κοινή προσπάθεια με τους φοιτητές μας και το κάθε γραπτό αποτελεί δικό τους πνευματικό προϊόν.

ΔΕΟ

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΔΗΔ

Δημόσια Διοίκηση

ΔΠΜ

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΕΠΟ

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

MBA

Master in Business Administration

ΟΙΚ

Οικονομικά

ΠΔΕ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΔΕ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)