Φοιτητικές Εργασίες

2019
Ακαδημαϊκό έτος

Δωρεάν υποδείγματα εργασιών & ατομικές λύσεις

0
Ατομικές εργασίες

Δωρεάν υποδείγματα εργασιών & ατομικές λύσεις

0
Μέση βαθμολογία

Δωρεάν υποδείγματα εργασιών & ατομικές λύσεις

*Η βαθμολογία των εργασιών αντανακλά την κοινή προσπάθεια με τους φοιτητές μας και το κάθε γραπτό αποτελεί δικό τους πνευματικό προϊόν.

ΕΑΠ | ΔΕΟ 10 – Βασικές Αρχές Δικαίου & Διοίκησης – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 11 – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχείρησεων & Οργανισμών – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 13 – Ποσοτικές Μέθοδοι – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 23 – Μάρκετινγκ Ι – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 24 – Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 31 – Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 33 – Μάρκετινγκ ΙΙ – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 34 – Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 40 – Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 41 – Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 43 – Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκές Επιχείρησεις – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΕΟ 45 – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΗΔ 12 – Μικροοικονομία – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΗΔ 22 – Ποσοτικές Μέθοδοι – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΗΔ 32 – Αρχές Δημοσίας Οικονομικής – 2019/20

ΕΑΠ | ΔΙΠ 50 – Βασικά Εργαλεία & Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας – 2019/20

ΕΑΠ | MBA 50 – Economics for Managers – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 101 – Αρχές Διοίκησης – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 103 – Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 153 – Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 353 – Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 401 – Ηγεσία – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 403 – Διεθνές Marketing – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 451 – Πολιτική της Επιχείρησης – 2019/20

ΑΠΚΥ | ΜΔΕ 60 – Ηγεσία & Λήψη Αποφάσεων – 2019/20

ΟΠΑ | ΔΟΜ – Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη – 2019/20

ΟΠΑ | ΔΟΜ – Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 2019/20