Εργασίες ΔΠΜ

ΕΑΠ | ΔΠΜ 50 – Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων – 2022/23

ΕΑΠ | ΔΠΜ 51 – Πολιτιστική Πολιτική & Διοίκηση – 2022/23

ΕΑΠ | ΔΠΜ 60 – Οικονομία του Πολιτισμού – 2022/23

ΕΑΠ | ΔΠΜ 61 – Πολιτιστική Επικοινωνία – 2022/23