Προσφορά!

Ατομική Εργασία ΔΗΔ 73

Προετοιμασία ατομικής συμβουλευτικής εργασίας για τη θεματική ενότητα «Δημόσιες Επενδύσεις & Αναπτυξιακά Προγράμματα».

70.00150.00