Προσφορά!

Ατομική εργασία ΔΕΟ 43

Προετοιμασία ατομικής συμβουλευτικής εργασίας για τη θεματική ενότητα «Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας & Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις»

100.00150.00