Όροι Συνεργασίας

Το φροντιστήριο Mathbox είναι πάντοτε ανοιχτό προς τη συνεργασία με έμπειρους ή ανερχόμενους καθηγητές στον κλάδο των θετικών κι οικονομικών επιστημών. Με το δεδομένο πως η επιτυχία μίας συνεργασίας κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τη σαφήνεια των όρων που τη διέπουν, η πολιτική συνεργασίας που ακολουθεί το φροντιστήριο βασίζεται στο μοντέλο: αυστηρότερες προϋποθέσεις – υψηλότερες απολαβές. Πιο συγκεκριμένα:

Αρμοδιότητες

Κατά τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση παροχής υποστήριξης στη συγγραφή εργασιών για σχολές Κοινωνικών Επιστημών των Ανοιχτών (εξ αποστάσεως) Πανεπιστημίων, είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την παραγωγική δυνατότητα του φροντιστηρίου. Το Mathbox προσελκύει νέους πελάτες μόνον όταν μπορεί να ανταποκριθεί ποιοτικά στις ανάγκες τους, και συνεπώς έχει άμεση ανάγκη από πρόσωπα που να γνωρίζουν ή να ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον κλάδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους φοιτητές της.

Απαιτήσεις

Τα προσόντα των υποψήφιων συνεργατών αντιστοιχούν σε δύο κατηγορίες: τα απαραίτητα και τα επιθυμητά. Ως απαραίτητο προσόν κρίνεται η ύπαρξη πτυχίου σε αντικείμενο απόλυτα συναφές με εκείνο που επιθυμεί να αναλάβει ο υποψήφιος ως συνεργάτης. Ως επιθυμητό προσόν κρίνεται η εξοικείωση του υποψηφίου με τον κλάδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στη χώρα μας (Ε.Α.Π.) είτε στο εξωτερικό (πχ. Α.Π.Κ.Υ). Η ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας αποτελεί μεν σημαντικό προσόν, όμως όχι επαρκές στο να υποκαταστήσει την πιστοποιημένη επιστημονική εξειδίκευση του υποψηφίου.

Απολαβές

Το φροντιστήριο γνωρίζει εκ των έσω τον κλάδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών κι αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να ικανοποιήσει εξ ολοκλήρου τις φιλοδοξίες ενός καθηγητή-συνεργάτη. Όμως μπορεί να του προσφέρει ανταμοιβή υψηλότερη από εκείνη που θα λάμβανε για τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε άλλο φροντιστήριο της χώρας, καθώς κι αντιμετώπιση αντάξια των ικανοτήτων του. Κάθε καθηγητής μπορεί να συνεργάζεται παράλληλα με οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό επιθυμεί, ενώ δεν είναι απαραίτητη η έκδοση παραστατικών εκ μέρους του προκειμένου να πληρωθεί. Τέλος, οι συνεργάτες γνωρίζουν εκ των προτέρων και τις τιμές χρέωσης των φοιτητών και το ποσοστό που αντιστοιχεί στους ιδίους.