Σύγκριση εργαλείων υποστήριξης φοιτητών

*Για καλύτερη θέαση σε μικρή οθόνη, στρέψτε την σε οριζόντια θέση

Μέθοδος

Χαρακτηριστικά

Online μάθημα

Υπόδειγμα συνοπτικό

Υπόδειγμα αναλυτικό

Ατομική εργασία

Βοήθεια μεμονωμένη για τη συγγραφή εργασίας

Βοήθεια γενική για τη συγγραφή εργασίας

Έγκαιρη παράδοση εργασίας

Βοήθεια στη μελέτη της θεωρίας

Προετοιμασία τελικών εξετάσεων

Κόστος

20€ / ώρα

Δωρεάν

30-50€ / εργασία

80-150€ / εργασία

Διαθεσιμότητα

Κατόπιν συνεννόησης

Κατόπιν αποστολής της εκφώνησης

Περιορισμένη (5 Θ.Ε. ΔΕΟ)

Περιορισμένη ποσότητα (Όλες οι Θ.Ε.)