Πολιτική ακύρωσης & επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια υπηρεσία την οποία παραγγείλατε, καθώς και να λάβετε αποζημίωση σε περίπτωση παροχής ελλιπούς υπηρεσίας εκ μέρους μας. Συγκεκριμένα:

α) Η ακύρωση υπηρεσίας μέχρι και μία εβδομάδα πριν την εκτέλεσή της, γίνεται άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ποσό πληρωμής σας επιστρέφεται εντός 24 ωρών ή μεταφέρεται σε επόμενη εργασία/μάθημα εάν εσείς το επιλέξετε.

β) Εντός της εβδομάδας παράδοσης, μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση οποιαδήποτε μέρα θελήσετε, με ποσοστιαία επιβάρυνση. Αν για παράδειγμα αναλάβαμε μια εργασία αξίας 70€  και την ακυρώσετε 5 ημέρες νωρίτερα, θα σας επιστραφεί το ποσό των 50€ κι η επιστροφή θα γίνει την ημέρα προγραμματισμένης εκτέλεσης της υπηρεσίας. Η προετοιμασία του καθηγητή έχει ξεκινήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.

γ) Εάν λάβετε εργασία, η οποία σας οδηγήσει σε μη προβιβάσιμο βαθμό ή θεωρηθεί προϊόν λογοκλοπής, τα χρήματα σας επιστρέφονται εξ ολοκλήρου την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία απαίτησης, κι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε η αμέσως επόμενη σας εργασία να μην χρεωθεί.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αποζημίωσης είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και μας εξηγείτε την απαίτησή σας,
  • μας αποστέλετε μέσω email ή της πλατφόρμας επικοινωνίας τις πληροφορίες που αποδεικνύουν το βαθμό σας καθώς και την εργασία που παραδώσατε και
  • η υπαιτιότητα είναι πλήρως δική μας.

Είμαστε διαθέσιμοι για να διαχειριστούμε μαζί σας οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί εκτός προγράμματος.