Εργασίες ΔΕΟ

ΕΑΠ | ΔΕΟ 10 – Βασικές Αρχές Δικαίου & Διοίκησης – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 11 – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχείρησεων & Οργανισμών – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 13 – Ποσοτικές Μέθοδοι – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 23 – Μάρκετινγκ Ι – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 24 – Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 25 – Λογιστική – 2020/2021

ΕΑΠ | ΔΕΟ 31 – Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 33 – Μάρκετινγκ ΙΙ – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 34 – Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 40 – Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 41 – Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 43 – Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκές Επιχείρησεις – 2020/21

ΕΑΠ | ΔΕΟ 45 – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα – 2020/21