Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα Τρέχουσας Γραπτής Εργασίας της 2ης Θ.Ε. της ΔΟΜ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Η εκφώνηση της τρέχουσας εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.