Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα Τρέχουσας Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΙΠ 50

Βασικά Εργαλεία & Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

Η εκφώνηση της τρέχουσας εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.