Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Η εκφώνηση της εξαμηνιαίας εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 έχει ληφθεί και το υπόδειγμα προετοιμάζεται:

50%

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Υπόδειγμα 1ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Υπόδειγμα 2ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής