Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Η εκφώνηση της εξαμηνιαίας εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο 2022/23 έχει ληφθεί και το υπόδειγμα προετοιμάζεται:

75%

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα Εαρινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Υπόδειγμα 1ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υπόδειγμα Εαρινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Στατιστική

Υπόδειγμα 2ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υπόδειγμα Χειμερινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα Εαρινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υπόδειγμα Χειμερινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Στατιστική