Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Η εκφώνηση της εξαμηνιαίας εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 έχει ληφθεί και το υπόδειγμα προετοιμάζεται:

99%

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα Εαρινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα 2ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα Χειμερινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα Εαρινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα Χειμερινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική