Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Για το πρώτο ερώτημα, θα ανατρέξετε στην ενότητα που σας προτείνει η εκφώνηση, ώστε να χαρακτηρίσετε τον ιστότοπο ως μια “ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης τιμών” με προφανή οφέλη προς καταναλωτές κι επιχειρήσεις, τα οποία και θα αναλύσετε. Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα προκειμένου να περιγράψετε τον τρόπο που αντλεί έσοδα μέσα από διαφημίσεις και προμήθειες από τους παρόχους.

Η πλατφόρμα δέχεται δεδομένα από παρόχους και καταναλωτές. Οι πρώτοι ενημερώνουν για την τιμολογιακή τους πολιτική, ενώ οι δεύτεροι συμπληρώνουν την αντίστοιχη online φόρμα.

Τέλος, το τρίτο ερώτημα θα χρειαστεί να ανατρέξετε στον τρίτο τόμο, ώστε να περιγράψετε τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Στην περίπτωση του παραδείγματος, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν υπολογισμού του κόστους ανά τετράμηνο.

Στο πρώτο ερώτημα θα ξεκινήσετε περιγράφοντας το ρόλο του ηλεκτρονικού διαμεσολαβητή και θα ανατρέξετε εδώ, ώστε να συνδέσετε τη θεωρία με το παράδειγμα.

Στη συνέχεια θα περιγράψετε τα συστήματα CRM, σύμφωνα με την ενότητα που σας προτείνει η εκφώνηση, και θα αναφερθείτε στα πλεονέκτηματα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μέσα από τις επιλογές που δίνει στους επισκέπτες αλλά και τα μέλη της (δείτε σχετικά εδώ).

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης θα τα συναντήσετε στην υποενότητα 4.2.3 του τόμου Γ, ενώ τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας στην 4.3.3 αντίστοιχα. Η συνδυαστική τους χρήση μπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση σε αρκετές λειτουργείες της, όπως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα 4 στάδια της οποίας περιγράφονται στην ενότητα 4.1.2 του παραπάνω τόμου.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Νέες Τεχνολογίες & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Για το θέμα αυτό θα ανατρέξετε στις σελίδες διαφήμισης των Google και Facebook και στη συνέχεια θα αναφέρετε πλεονεκτήματα όπως ο καθορισμός συγκεκριμένου budget, η γεωγραφική στόχευση, η παρακολούθηση της διαφ. καμπάνιας, η χρήση πολυμέσων κι άλλες παραμέτρους που χαρακτηρίζει την κάθε μία πλατφόρμα ξεχωριστά. Τα δε μειονεκτήματα σχετίζονται κυρίως με την πολυπλοκότητα και τους περιορισμούς του κάθε εργαλείου.

Διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής αποτελούν η χρήση καρτών (πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων), η αποστολή χρημάτων μέσω τραπέζης κι η διαμεσολάβηση της PayPal, ενώ η επιλογή μας θα κριθεί από την παρεχόμενη ασφάλεια των συναλλαγών και το αν υφίσταται απαίτηση επαναλαμβανόμενων χρεώσεων.

Το πρώτο ερώτημα απαιτεί από εσάς την κατανόηση της ενότητας 2.13 και την απόδοση του νοήματος της με κριτική σκέψη.

Στο δεύτερο ερώτημα θα δείξετε πρακτικά την αξία των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα ως ποιοτικά. Θα χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο είδος για το οποίο έχετε διαθέσιμες πληροφορίες ή διατίθεστε να συλλέξετε από το διαδίκτυο και στη συνέχεια θα εξηγήσετε τη σημασία της κάθε ιδιότητας ξεχωριστά.

Η επιχείρηση θα μπορούσε να επωφεληθεί από ένα πληροφοριακό σύστημα πωλήσεων & marketing, για το οποίο θα συλλέξετε πληροφορίες στις ενότητες 1.4.2-1.4.3.

Στη συνέχεια θα επιλέξετε λειτουργίες που αφορούν διάφορα στατιστικά των πωλήσεων και θα περιγράψετε ξεχωριστά είσοδο-επεξεργασία-έξοδο για κάθε μία από αυτές. Το Π.Σ. πρόκειται να υποστηρίζει την πρόβλεψη πωλήσεων, την εξυπηρέτηση πελατών και τη δημιουργία της κατάλληλης διαφημιστικής καμπάνιας (ενότητα 2.1.4).

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Για το πρώτο ερώτημα, θα χρειαστεί να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης (όπως πχ. eshop φαρμακείου) και να παρατηρήσετε ποια στοιχεία του πελάτη διατηρεί και με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί προς τη βελτίωση της εμπειρίας κατά τη διαδικασία αγοράς.

Το δεύτερο ερώτημα χρησιμοποιεί τη θεωρία της ενότητα 3.2 του τόμου Β (δείτε επίσης τη σχετική δραστηριότητα 2).

  • G2G: υπηρεσίες που προσφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε άλλους δημόσιους φορείς
  • G2B: υπηρεσίες που προσφέρει το ΙΚΑ προς τις επιχειρήσεις
  • G2C: υπηρεσίες του taxisnet προς τους πολίτες
  • B2G: υποβολή ΦΠΑ
  • C2G: υποβολή Ε2

Δείτε σχετικά τη δραστηριότητα 4 του κεφαλαίου 2.

Για το ερώτημα αυτό, θα μελετήσετε τις ενότητες 4.1.2-4.1.3 και θα δείξετε τις διαφορές στην τμηματοποίηση μεταξύ ενός eshop κι ενός ταξιδιωτικού πράκτορα, επιλέγοντας 3 κριτήρια ανάμεσα στα προϊοντικά, τα ψυχογραφικά και τα δημογραφικά.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Η ενότητα 1.3 κάνει μια εισαγωγή στη διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και της τεχνολογικής εξέλιξης, όμως περισσότερες κι αναλυτικότερες πληροφορίες θα αποκομίσετε από το κεφάλαιο 4. Αναφέρεται μάλιστα σε B2C εταιρείες, όπως επιθυμεί και το ερώτημα.

Το dropshipping αποτελεί επιχειρηματικό μοντέλο που δεν αναφέρεται στο βιβλίο σας, όμως μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για αυτό εδώ. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις υπάρχουν δεκάδες στη μηχανή αναζήτησης τιμών του skroutz. Σχετικά με το third party marketplaces, μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα 2.3, ώστε να συγκρίνετε. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων θα βρείτε σε ηλεκτρονικά φαρμακεία.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στην ενότητα 2.2 του τόμου σας, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια της. Για τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια, θα χρειαστεί να τη συγκρίνετε με τις παραδοσιακές μεθόδους άσκησης.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Αν επιλέξετε το πρώτο θέμα, θα παρατηρήσετε πως η εταιρεία reGroup αποτελεί περίπτωση “αγοράς τρίτων”, θα πάρετε πληροφορίες από την ενότητα “σχετικά με εμάς” της ιστοσελίδας της και θα αναφέρετε ως επιχειρηματικούς παίχτες την ίδια και τους προμηθευτές προϊόντων κι υπηρεσιών. Οι μεν επωφελούνται από τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους, η δε εταιρεία από ποσοστό επί των πωλήσεων που επιτυγχάνει.

Αν επιλέξετε το δεύτερο θέμα, θα εστιάσετε στην επαναδιατύπωση των 5 δυνάμεων από τον M. Porter για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (σελίδα 83/τόμος Α). Οι πελάτες διαθέτουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, τη στιγμή που τα εμπόδια εισόδου για νέους ανταγωνιστές είναι πολύ χαμηλά. Παράλληλα, ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι έντονος, ενώ οι αλυσίδες supermarkets προσφέρουν πληθώρα υποκατάστατων προϊόντων.

Αν επιλέξετε το τρίτο θέμα, θα εξηγήσετε τι είναι το vlogging (πληροφορίες εδώ) και πως αυτό μπορεί να βοηθήσει, θεωρώντας το μια μορφή διαφήμισης μέσω social media (σελίδες 108-9). Η αποτελεσματικότητα που θα έχει, θα μετρηθεί μέσω των κριτηριών των unique visits, του time on page και του frequency (ενότητα 4.3.5).

Αν επιλέξετε το τέταρτο θέμα, θα περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα παρατηρήσετε πως εκείνη αντιληφθήκε την αύξηση του πλυθησμού στην πρωτεύουσα και τη μείωση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων, προσφέροντας μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, μέσα από ένα εύχρηστο στην πλοήγηση κι ασφαλές ηλεκτρονικό κατάστημα, κυριολεκτικά στην πόρτα τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά που θα συναντήσετε στον πίνακα της σελίδας 80. Όσον αφορά το CRM του ηλ. καταστήματος, αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η εγγραφή ενός πελάτη στον ίδιο και, ταυτόχρονα, των πληροφοριών που συλλέγει, ώστε να δημιουργήσει μαζί του μια ισχυρή σχέση.

Αν επιλέξετε το πέμπτο θέμα, θα πλοηγηθείτε στη σελίδα των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στο κάτω μέρος των δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων και θα πληροφορηθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση και την ασφάλεια που προσφέρουν. Όπως θα παρατηρήσετε, θέτουν πανομοιότυπους κανόνες που βασίζονται σε κανονισμό της Ε.Ε.

Αν τέλος επιλέξετε το έκτο θέμα, θα περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η οποία συνοπτικά λαμβάνει τα δεδομένα που θέτει ο χρήστης, ψάχνει στη βάση δεδομένων του τις υπηρεσίες που συμφωνούν με τα κριτήρια και τις παραθέτει κατά αύξουσα τιμή χρέωσης. Κατά τη λήψη αποφάσης από τον χρήστη, το θεμέλιο στάδιο είναι εκείνο της ευφυίας, κατά το οποίο θα πρέπει να κατανοήσει τις πραγματικές του ανάγκες. Ο σχεδιασμός πρακτικά γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα κι η επιλογή είναι απλή, μέσω της σειράς που εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί στο κοντινότερο κατάστημα της εταιρείας της οποίας το πακέτο θα επιλέξει.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Νέες Τεχνολογίες & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Θα ξεκινήσετε περιγράφοντας τι είναι πληροφοριακό σύστημα κι από ποια δομικά στοιχεία αυτό αποτελείται. Στη συνέχεια θα εξηγήσετε πως λειτουργεί ένα τέτοιο, όπως αυτό του ακυρωτικού μηχανήματος που χρησιμοποιούμε για τα εισιτήρια.

Η αποτελεσματικότητα (effectiveness) κι η αποδοτικότητα (efficiency) ενός πληροφοριακού συστήματος μετριέται με διαφορετικούς δείκτες, δεδομένου πως η πρώτη ελέγχει τα δεδομένα εξόδου κι η δεύτερη τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα εισόδου. Παραδείγματα μετρήσιμων δεικτών αποτελούν τα ποσοστά σφαλμάτων στην πρώτη περίπτωση κι η λειτουργικότητα (σαφώς μετρήσιμη) για τη δεύτερη περίπτωση.

Η διαδικασία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής περιγράφεται αναλυτικά στον δικτυακό τόπο της ΑΠΕΔ.

Τα θετικά της διαδικασίας συνοψίζονται στην παρεχόμενη ασφάλεια κι αξιοπιστία, ενώ τα κύρια προβλήματα αφορούν τη γραφειοκρατία και την έλλειψη πληθώρας επιλογών εξοπλισμού.

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει ένα σημαντικό επίπεδο ασφαλείας μέσω της ασύμμετρης μεθόδου κρυπτογράφησης. Το βασικό της μειονέκτημα αφορά τη δυσκολία ασφαλούς μεταφοράς του μυστικού ιδιωτικού κλειδιού από τον αποστολέα στον παραλήπτη ενός μηνύματος.

Το cloud computing παρέχει 3 ειδών υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στην υποενότητα που σας προτείνει η εκφώνηση. Ένα παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας (IaaS) είναι ο αποθηκευτικός χώρος που προσφέρει η Microsoft μέσω του OneDrive. Το βασικό μειονέκτημα των υπηρεσιών cloud είναι η απαραίτητη συνεχής σύνδεση με το διαδίκτυο.

Στο παράδειγμα της μικρομεσαίας επιχείρησης, η υπολογιστική νέφους είναι ιδιανική για το ενδοεπιχειρησιακό πληροφοριακό σύστημα. Όμως δεν προτείνεται για το διεπιχειρησιακό, αφού θα πρέπει όλοι οι προμηθευτές να χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Για την ικανοποίηση των πελατών θα αναζητήσετε στα αντίστοιχα πεδία τις ιστοσελίδας του Public, τις μεταβλητές που παρουσιάζει η ενότητα 4.1.3 του τόμου Β’ (σελ. 85). Για την εμπιστοσύνη αντίστοιχα, θα σας φανούν χρήσιμες οι δύο παράγραφοι της ίδιας ενότητας, ανάμεσα στις σελίδες 85-86. Η αξιοπιστία, τέλος, επιτυγχάνεται μέσα από τα στοιχεία που σας δίνονται στο τελευταίο μέρος της σελίδας 86.

Ο πίνακας της ενότητας 1.2 (σελ. 12) κι εκείνος της ενότητας 1.3 (σελ. 15) σας παρέχουν συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του e-επιχειρείν. Τα παραπάνω θα τα συγκρίνετε με την χρήση των κινητών συσκευών και των εφαρμογών τους με τη βοήθεια των παραδειγμάτων που συναντάτε στην καθημερινότητά σας.

Για την ανάλυση SWOT της εταιρείας που θα επιλέξετε, θα βρείτε θεωρητικές πληροφορίες στην ενότητα 4.2 (σελ. 95). Πρακτικά όμως, θα βασιστείτε και θα χρησιμοποιήσετε τα συμπεράσματα που εξάγατε από το πρώτο ερώτημα.

Το ηλεκτρονικό δίκτυο διανομής αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα 4.2.2, με τα πλεονεκτήματά του να αναφέρονται στις σελίδες 99-100 (διαμεσολαβητές).

Η ενότητα 4.1 θα σας προσφέρει μια γενική εισαγωγή στα οφέλη του digital transformation, ενώ η ενότητα 4.3 θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης και το pay-per-click (σελ. 108) και εκείνη στα social media (σελ. 108-109). Ο τρόπος λειτουργίας των διαφημίσεων της Google και του Facebook, είναι αρκετά επεξηγηματικός στους αντίστοιχους ιστότοπους τους και φυσικά διαθέσιμος στην ελληνική γλώσσα.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Τα διαφορετικά επιχειρησιακά μοντέλα αναλύονται στην ενότητα 2.3 του τόμου Α’. Η Uber συγκεκριμένα, ακολουθεί το μοντέλο των ηλεκτρονικών προμηθειών (πληροφορίες στη σελίδα 59).

Οι 5 δυνάμεις κατά τον Porter αναφέρονται στην ενότητα 3.1, με την εικόνα 12 της σελίδας 84 να αποτελεί βοηθητικό εργαλείο.

Για το πρώτο κομμάτι, θα χρησιμοποιήσετε κυρίως την προσωπική σας εμπειρία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο υλικό του τόμου Α’ πληροφορία που να βοηθάει. Η προτεινόμενη από την εκφώνηση, ενότητα 1.3, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έμμεσα, αλλά όχι απαραίτητα.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), η διαμόρφωση του οποίου γίνεται όπως σας δείχνει ο πίνακας της ενότητας 3.3 (σελίδες 90-93). Για τις διαφορές, θα παρατηρήσετε πως για τις ίδιες δραστηριότητες, η μεθοδολογία διαφέρει σημαντικά όταν πρόκειται για φυσικό κατάστημα.

Για τα οφέλη των επιχειρήσεων από το Facebook αρκεί να ανατρέξουμε στην περίπτωση των εικονικών κοινοτήτων (ενότητα 2.3/τόμος Α), σε συνδυασμό με τα κοινωνικά δίκτυα (ενότητα 4.3.6) και τις πληροφοριές που μας δίνει η ίδια η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Το μοντέλο εσόδων που ακολουθεί (σελίδα 92) είναι εκείνο των διαφημίσεων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους εγγεγραμένους χρήστες του δικτύου του.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετώπιζει μια επιχείρηση όπως το Facebook εξηγούνται στη σελίδα 99 (αβεβαιότητα, υψηλά κόστη, ανταγωνισμός, κλπ.).

Οι παράγοντες που θα αναφέρετε στο πρώτο κομμάτι βρίσκονται στην ενότητα 2.1 του τόμου Α’ κι είναι ενδεικτικά: το νομικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό πλαίσιο. Η ιεράρχιση της σημασίας τους στην ανάπτυξη μια ηλεκτρονικής επιχείρησης, όπως θα δείτε, δεν συμβαδίζει απόλυτα με την επιρροή που έχουν στην παραδοσιακή επιχείρηση.

Στο δεύτερο μέρος σας ζητάται να προτείνετε τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, από τον κρατικό μηχανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει. Χρειάζεται λοιπόν να εστιάσετε σε ευνοϊκές νομοθετικές και φορολογικές ρυθμίσεις που να οδηγούν επιχειρήσεις και καταναλωτές προς τον εκσυγχρονισμό τους.