Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Νέες Τεχνολογίες & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Νέες Τεχνολογίες & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Νέες Τεχνολογίες & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν