ΕΑΠ | ΔΕΟ 45 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Ακαδημαϊκό έτος 2023/24

Η εκφώνηση σας παρέχει οδηγίες σχετικά με τις ενότητες στις οποίες θα βασίσετε το θεωρητικό μέρος της εργασίας σας, ξεχωριστά για κάθε ερώτημα.

Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Η εκφώνηση σας παρέχει οδηγίες σχετικά με τις ενότητες στις οποίες θα βασίσετε το θεωρητικό μέρος της εργασίας σας, ξεχωριστά για κάθε ερώτημα.

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19