Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι:

1 – Β

2 – Γ

3 – Α

4 – Δ

5 – Γ

6 – Α

7 – Γ

8 – Β

9 – Β

10 – Α

11 – Γ

12 – Β

13 – Β

14 – Δ

15 – Δ

Για τη μικροοικονομική πολιτική θα απευθυνθείτε στην ενότητα 11.2 του τόμου Β.

Η καμπύλη Lorenz θα χρειαστεί πρώτα να κατασκευάσετε τον πίνακα σχετικών συχνοτήτων στο Excel. Δείτε σχετικά στην υποενότητα 10.2.1.

Η απόφαση μετανάστευσης κρίνεται βάσει της σύγκρισης των χρηματοροών στις δύο χώρες (υποενότητα 6.1.2). Και στις δύο περιπτώσεις, ο Νίκος επωφελείται από τη μετακίνησή του στη Γερμανία, όμως στη δεύτερη η διαφορά μειώνεται αισθητά.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Αγορά Εργασίας

Για να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, χρειάζεται πρώτα να μελετήσετε την υποενότητα 2.2.4 του τόμου Β’, η οποία κι εμπεριέχει την απάντηση.

Η πολιτική αυτή είναι διάκρισης τιμών τρίτου βαθμού. Για να το αιτιολογήσετε, θα αναντρέξετε στην ενότητα 6.1.2 του τόμου Α.

Οι συνέπειες της μετανάστευσης για τη χώρα προέλευσης εξηγούνται στην ενότητα 6.3 (διάγραμμα 2) του τόμου Β, με τις δύο εξελίξεις να επιδρούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.