Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση. Πρόκειται για την ίδια πρώτη εργασία που δίδεται κάθε έτος και μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από προηγούμενα έτη.

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Αγορά Εργασίας

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Αγορά Εργασίας

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Αγορά Εργασίας

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.