ΕΑΠ | ΔΕΟ 43 - Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας & Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Ακαδημαϊκό έτος 2023/24

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση. Πρόκειται για την ίδια πρώτη εργασία που δίδεται κάθε έτος και μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από προηγούμενα έτη.

Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση. Πρόκειται για την ίδια πρώτη εργασία που δίδεται κάθε έτος και μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από προηγούμενα έτη.

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Η εκφώνηση της 1ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει ληφθεί, όμως η θεματολογία της είναι αρκετά αόριστη ώστε να δοθεί από εμάς συγκεκριμένη καθοδήγηση.