Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοίκηση Έργων

Σε αυτό το θέμα έχετε να επιλύσετε δίκτυο CPM (ενότητα 4.2/τόμος Β) και να εφαρμόσετε ομόρροπο κι αντίρροπο υπολογισμό, όπως αυτός περιγράφεται στον πίνακα της σελίδας 128.

Για τον πίνακα χρονικών στοιχείων μπορείτε να συμβουλευτείτε το παράδειγμα της σελίδας 131.

Θα ξεκινήσετε το πρώτο ερώτημα εφαρμόζοντας ομόρροπο κι αντίρροπο υπολογισμό για δίκτυο ΜΡΜ (ενότητα 4.3/τόμος Β). Οι τύποι των χρονικών περιθωρίων βρίσκονται στην υποενότητα 4.3.5. 

Τον αλγόριθμο χρονικής επιτάχυνσης ενός έργου θα τον βρείτε στην υποενότητα 3.4.2 του τόμου Β1.

Για τον έλεγχο της οικονομικής προόδου ενός έργου θα συμβουλευτείτε την ενότητα 6.2 του τόμου Β και θα επιμερήσετε το προϋπολογισμένο κόστος σε κάθε δραστηριότητα ΠΕ. Θα καταλήξετε σε δύο πίνακες (έναν για κάθε περίπτωση εκταμίευσης της πρώτης δόσης της επιδότησης) με κοινή αθροιστική καμπύλη κόστους, αλλά διαφορετικές αθροιστικές καμπύλες χρηματοροών.

Οι δείκτες κόστους CPI και SPI βρίσκονται μέσω των τύπων που σας παρέχουν οι ενότητες 6.2-6.3 αντιστοίχως του τόμου Β.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οι μορφές μάθησης εταιρικής κουλτούρας περιγράφονται στο 16ο κεφάλαιο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (σελ. 509), με την περίπτωση της Apple να περιγράφεται στο υλικό των εξωτερικών πηγών της εργασίας.

Η περίπτωση του χαρισματικού αναλύεται στο κεφάλαιο 12 (σελ. 372). Η πορεία του Jobs δείχνει πως επρόκειτο για γεννημένο ηγέτη.

Οι ιδιότητες των ομάδων αναφέρονται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου, με την 3η και 5η να είναι εκείνες που θα χρειαστεί να επικεντρωθείτε.

Όσον αφορά τη θεωρία του Maslow, θα τη συναντήσετε στην αρχή του 7ου κεφαλαίου, με την Κατερίνα να επιθυμεί να καλύψει τις ανώτερες ανάγκες της πυραμίδας. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου (σελ. 220) θα συναντήσετε τη θεωρία της στοχοθέτησης, η οποία και θα προσφέρει σημαντικά προς τον επιθυμητό στόχο του παραδείγματος.

Στόχος του ΟΤΕ είναι η καταπολέμηση του στερεοτυπισμού (Κεφ. 6/σελ.186). Οι εσφαλμένες κρίσεις οφείλονται σε λανθασμένη απόδοση του αιτίου (Κεφ. 6/σελ.183) και μπορεί να οδηγήσουν σε φαινόμενα φυλετικών διακρίσεων. Ο ΟΤΕ επιτυγχάνει σε ικανοποιητικό επιπέδο την καταπολέμηση των διακρίσεων (Κεφ. 2/σελ. 63) στο εσωτερικό του.

Για να απαντήσετε στο τελευταίο ερώτημα, θα χρειαστεί να μελετήσετε το κεφάλαιο 7 (σελ. 224) και να το συνδυάσετε με το πρόσθετο υλικό των δεικτών απόδοσης.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Η λουξ κινήθηκε στις διεθνείς αγορές για την αναζήτηση ευκαιριών και την αντιμετώπιση της έντονης ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση στη χώρα μας. Μπορείτε να αναπτύξετε μέσα από τις πηγές που σας δίνονται.

Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας της είναι στοιχεία που διαθέτει μόνον η ίδια και μπορούν να της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέτοια είναι η ελληνική προέλευση των πρώτων υλών της, η συνεργασία με ντόπιους παραγωγούς κι η υψηλή περιεκτικότητα των αναψυκτικών της σε φυσικό χυμό.

Αν η λουξ επέλεγε κάποια μορφή άμεσης επένδυσης θα αντιμετώπιζε δύο σοβαρά μειονεκτήματα: θα έχανε τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας της και θα αύξανε σημαντικά τα επενδυτικά της έξοδα.

Το πρώτο ερώτημα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την έρευνα του Πανεπιστημίου της Columbia, η οποία και σας παρέχεται στις προτεινόμενες πηγές.

Μελετώντας και τις υπόλοιπες πηγές, θα παρατηρήσετε πως η Νέα Ζηλανδία έχει μεγάλη ανάγκη σε εισροή κεφαλαίου, άρα και σε ΑΞΕ, και σε συνδυασμό με το υψηλό προσφερόμενο εισόδημα και το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελεί έναν αρκετά ελκυστικό προορισμό (με εξαίρεση την αγορά ακινήτων).

Η Nike ακολουθεί μια παγκοσμιοποιημένη στρατηγική παραγωγής (ενότητα 7.2/τόμος Δ) σε χώρες του τρίτου κόσμου, η οποία της προσφέρει χαμηλό κόστος κι ευελιξία στις παραγγελίες. Όμως παράγει μαζικά τα προϊόντα της και παράλληλα παραβιάζει βασικά εργασιακά δικαιώματα. Η παραβίαση αυτή έχει εντοπιστεί από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις κι έχει μεταφερθεί στην κοινή γνώμη, προκαλώντας της φυσικά μεγάλη δυσφήμιση.

Η ανταγωνίστρια Adidas ακολουθεί πανομοιότυπη στρατηγική παραγωγής, με πολλά εργοστάσια να παράγουν και για τις δύο εταιρείες. Πρόσφατα επένδυσε σημαντικά ποσά στη δημιουργία δύο εργοστασίων παραγωγής μέσω αυτοματισμού, τα οποία όμως λίγο αργότερα ανακοινώθηκε πως θα κλείσουν εντός του 2020. Πιθανόν οι καθηγητές να μην είχαν γνώση της εξέλιξης και να επιθυμούν αντιπαραβολή των μεθόδων των δύο εταιρειών.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί μέρος του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης και μπορείτε να το μελετήσετε στην ενότητα 2.3. Θα χρειαστεί να ανατρέξετε σε πρόσφατα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα στη χώρα μας, την οικονομική ύφεση, τη γήρανση του πληθυσμού, την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο κ.α.

Όσον αφορά το μίκρο-περιβάλλον, αρχικά θα μελετήσετε την ενότητα 2.4 και στη συνέχεια θα αντλήσετε πληροφορίες από τους συνδέσμους που σας προσφέρει η εκφώνηση.

Η ανταγωνιστική στρατηγική της διαφοροποίησης περιγράφεται στην ενότητα 8.5, ενώ οι πόροι κι οι ικανότητες μιας επιχείρησης εμπεριέχονται στο εσωτερικό της περιβάλλον (ενότητες 3.2-3.3). Στην περίπτωση της C-M, τα “συστήματα ύπνου” της προσδίδουν ένα premium brand image, ενώ οι πόροι/ικανότητες που διαθέτει εξηγούνται στην τελευταία παράγραφο του κειμένου της εκφώνησης.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της στηρίζεται στην προώθηση των υπάρχοντων προϊόντων της σε νέες αγορές (ενότητα 6.4.2). Τέλος, στην ενότητα 5.4 θα πάρετε ιδέες από μια πληθώρα πιθανών μελλοντικών προκλήσεων, εκ των οποίων ο ανταγωνισμός κι η ενόραση του κλάδου αναμένονται να απασχολήσουν περισσότερο την C-M.

Η διαχρονική πορεία της ΝΗΡΕΑΣ καταγράφεται εδώ, ενώ τα αποτελέσματα των στρατηγικών του αποτυπώνονται εδώ.

Τα οφέλη μιας εξαγοράς αναπτύσσονται στην ενότητα 10.5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας των μεγάλων επιχείρησεων του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργητών κι η άντληση οικονομικών πόρων προς την ΝΗΡΕΑΣ.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοίκηση Έργων

Θα ξεκινήσετε το πρώτο ερώτημα εφαρμόζοντας ομόρροπο κι αντίρροπο υπολογισμό για δίκτυο ΜΡΜ (ενότητα 4.3/τόμος Β). Οι τύποι των χρονικών περιθωρίων βρίσκονται στην υποενότητα 4.3.5. Η συνολική διάρκεια θα είναι 13 εβδομάδες κι οι κρίσιμες δραστηριότητες οι Α, Γ, Ε, Ζ.

Τον αλγόριθμο χρονικής επιτάχυνσης ενός έργου θα τον βρείτε στην υποενότητα 3.4.2 του τόμου Β1. Θα τον εφαρμόσετε 5 φορές και θα επιταχύνει το έργο κατά 5 εβδομάδες, με ελάχιστο κόστος τις 321.300€.

Σε αυτό το θέμα έχετε να επιλύσετε δίκτυο CPM (ενότητα 4.2/τόμος Β) και θα εφαρμόσετε και πάλι ομόρροπο κι αντίρροπο υπολογισμό.

Για τον πίνακα χρονικών στοιχείων μπορείτε να συμβουλευτείτε το παράδειγμα της σελίδας 131.

Για τον έλεγχο της οικονομικής προόδου ενός έργου θα συμβουλευτείτε την ενότητα 6.2 του τόμου Β και θα επιμερήσετε το προϋπολογισμένο κόστος σε κάθε δραστηριότητα ΠΕ. Θα καταλήξετε σε δύο πίνακες (έναν για κάθε περίπτωση εκταμίευσης της πρώτης δόσης της επιδότησης) με κοινή αθροιστική καμπύλη κόστους, αλλά διαφορετικές αθροιστικές καμπύλες χρηματοροών.

Οι δείκτες κόστους CPI και SPI βρίσκονται μέσω των τύπων που σας παρέχουν οι ενότητες 6.2-6.3 αντιστοίχως του τόμου Β. Θα παρατηρήσετε ελάχιστη υπέρβαση κόστους, αλλά σημαντική χρονική καθυστέρηση του έργου.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Η ηθική διάσταση της κουλτούρας περιγράφεται στο 16ο κεφάλαιο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (σελ. 499), μαζί με το ηθικό κλίμα και τη βιωσιμότητα. Για την περίπτωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ μπορείτε να αναφέρετε την πολιτική που ακολουθεί στα εργοστάσια του στις ΗΠΑ, συλλέγοντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ βρίσκονται εδώ και η θεωρία της στοχοθέτησης στο κεφάλαιο 7 (Παρακίνηση). Οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει η εταιρεία σχετίζονται με τις πολλές διαφορετικές χώρες δραστηριοποίησης και το πολυάριθμο προσωπικό, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό το να παρεκλίνει από τους ηθικούς κανόνες της προκειμένου να πετύχει τους επιδιωκόμενους στόχους.

Οι τύποι της σύγκρουσης αναφέρονται αναλυτικά στην αρχή του 14ου κεφαλαίου, με την περίπτωση της Force Sigma Company να αποτελεί παράδειγμα δυσλειτουργικής σύγκρουσης σχετικά με το έργο. Η διαδικασία της σύγκρουσης βρίσκεται στη συνέχεια του κεφαλαίου, με την επιχείρηση του θέματος να βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο κι αποτελεί πλέον βιούμενη σύγκρουση (σελ. 438).

Από τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει το παραπάνω κεφάλαιο, ο κος Δούκας μπορεί να επωφεληθεί μέσω της συνθετικής, ακολουθώντας τα βήματα που προτείνει κι η βιβλιογραφία σας, ώστε να πείσει τους προϊστάμενους να αλλάξουν συμπεριφορά προς το προσωπικό.

Για το τελευταίο θέμα θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε το κεφάλαιο της παρακίνησης (ενότητα 8), με το εστιατόριο Noma να έχει επιβραβεύσει την απόδοση του προσωπικού του μέσω της συμμετοχής υπαλλήλων στη διοίκηση. Η εργασιακή ικανοποίηση (ενότητα 3) στο εστιατόριο Noma επιτυγχάνεται μέσα από τη συναδελφική αλληλεγγύη, το φιλικό εργασιακό περιβάλλον, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.α.

Η ομάδα (ενότητα 9) του εστιατορίου χαρακτηρίζεται από διακριτούς ρόλους, συνεργασία, αλληλοσεβασμό, συνεκτικότητα κ.α. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να εφαρμόσει την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (σελ. 299) προκειμένου να λάβει την απόφαση για το μενού ομαδικά.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Η στρατηγική παραγωγής που εφαρμόζει η εταιρεία είναι η διεθνική, με την ενότητα 7.2 του τόμου Δ’ να σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες.

Η στρατηγική συμμαχία που εφάρμοσε με την OHG αφορά την επέκταση του δικτύου διανομής (βλέπε ενότητα 10.2), ενώ ιδέες σχετικές με τα οφέλη και τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη συνεργασία μπορείτε να πάρετε από την ενότητα 10.3. 

Για την αξιολόγηση των ευκαιριών της επιχείρησης στις ξένες αγορές θα βρείτε υλικό στην ενότητα 2.1 και στις συμπληρωματικές πηγές της εργασίας.

Όσον αφορά τα οφέλη και το κόστος των εκροών για την Ελλάδα, θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο συμπληρωματικό υλικό της εργασίας και να εστιάσετε στη διασπορά του κινδύνου σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Οι τύποι παγκόσμιας οργανωτικής δομής αναφέρονται στην ενότητα 11.2, με την εταιρεία FF να εφαρμόζει τον τύπο μήτρας (matrix). Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του θα τα βρείτε στη σελίδα 209.

Το σκάνδαλο στο οποίο αναμείχθηκε η εταιρεία επηρεάζει άμεσα την εταιρική κουλτούρα της (ενότητα 11.3), με τις επιπτώσεις να αναφέρονται στο συμπληρωματικό υλικό.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Οι παράγοντες του μάκρο περιβάλλοντος αναλύονται στις υποενότητες της ενότητας 2.3 του τόμου Α (Παπαδάκης). Το μοντέλο Porter αντίστοιχα, αποτελεί εργαλείο μελέτης του ανταγωνιστικού (μίκρο) περιβάλλοντος που αναφέρεται στην αμέσως επόμενη ενότητα (2.4).

Δεδομένου του γεγονότος πως ο Σκλαβενίτης δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, ούτε συμμετέχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από τις πηγές που σας προτείνονται στο τέλος της εργασίας.

Οι στρατηγικές ανάπτυξης που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση αναλύονται στο κεφάλαιο 6 του τόμου Α. η περίπτωση του Σκλαβενίτη αφορά τη στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης (ενότητα 6.3.3). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη συγχώνευση με τον Μαρινόπουλο αναφέρονται στη σελίδα 259.

Στην επιχείρηση προτείνεται να ακολουθήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων μελλοντικά (ενότητα 6.3.4), ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Οι στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αναλύονται στο κεφάλαιο 8 του τόμου Α. Η εταιρεία ΜΕΓΑ ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης (ενότητα 8.5.1). Για τις δραστηριότητες με τις οποίες υλοποιείται και του πόρους στους οποίους στηρίζεται, θα χρειαστεί να ανατρέξετε στην πρόσθετη βιβλιογραφία.

Η εταιρεία ΜΕΓΑ κινδυνεύει από έναν νεοεισερχόμενο ηγέτη κόστους (ενότητα 8.5.2) και μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο εφαρμόζοντας εστίαση με ηγεσία κόστους (ενότητα 8.6.1) για την αγορά που στοχεύει η νεοεισερχόμενη επιχείρηση.