Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοίκηση Έργων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοίκηση Έργων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοίκηση Έργων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοίκηση Έργων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 40

Στρατηγική των Επιχειρήσεων