Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μικροοικονομική

100%

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Αρχές Δημοσίων Οικονομικών

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μακροοικονομική Β

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μακροοικονομική Α

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μικροοικονομική

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Αρχές Δημοσίων Οικονομικών

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μικροοικονομική

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Αρχές Δημοσίων Οικονομικών

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μακροοικονομική Β

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μακροοικονομική Α

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μικροοικονομική

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Αρχές Δημοσίων Οικονομικών

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μακροοικονομική Β

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μακροοικονομική Α

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 34

Μικροοικονομική