Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων & Οργανισμών

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εξέλιξη & οι Θεσμοί της Ε.Ε.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων & Οργανισμών

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εξέλιξη & οι Θεσμοί της Ε.Ε.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων & Οργανισμών

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εξέλιξη & οι Θεσμοί της Ε.Ε.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική