Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Εισαγωγή στο Marketing

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Διεθνές Marketing – Ηλεκτρονικό Marketing

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Marketing Βιομηχανικών Προϊόντων & Διοίκηση Πωλήσεων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Εισαγωγή στο Marketing

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Διεθνές Marketing – Ηλεκτρονικό Marketing

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Marketing Βιομηχανικών Προϊόντων & Διοίκηση Πωλήσεων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Εισαγωγή στο Marketing

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Διεθνές Marketing – Ηλεκτρονικό Marketing

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Marketing Βιομηχανικών Προϊόντων & Διοίκηση Πωλήσεων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Εισαγωγή στο Marketing

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Διεθνές Marketing – Ηλεκτρονικό Marketing

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Marketing Βιομηχανικών Προϊόντων & Διοίκηση Πωλήσεων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 23

Εισαγωγή στο Marketing