Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Μαθηματικά

100%

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακή Έρευνα

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Μαθηματικά

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακή Έρευνα

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Μαθηματικά

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακή Έρευνα

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Στατιστική

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Μαθηματικά

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακή Έρευνα

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Στατιστική

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 13

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Μαθηματικά