Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 έχει ληφθεί και το υπόδειγμα προετοιμάζεται:

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης