Η ενότητα θα ανοίξει στις 03/10/2022

Η εκφώνηση της 4ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχει ληφθεί και το υπόδειγμα προετοιμάζεται:

Η εκφώνηση της 3ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

100%

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

100%

ΕΑΠ | ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου & Διοίκησης

Ακαδημαϊκό έτος 2023/24

Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19