Η ενότητα θα ανοίξει στις 03/10/2022

Η εκφώνηση της 4ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχει ληφθεί και το υπόδειγμα προετοιμάζεται:

100%

Το υπόδειγμα δεν αναρτήθηκε εμπρόθεσμα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του φροντιστηρίου. Απολογούμαστε ειλικρινά.

100%

Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Διοικητικό Δίκαιο

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Εμπορικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Διοικητικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Εμπορικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Διοικητικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Εμπορικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Διοικητικό Δίκαιο

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.